Nowy Słownik wyrazów obcych wydany przez PWN

Na rynku księgarskim dostępnych jest kilka słowników wyrazów obcych. Najnowszy z nich ukazał się  w 2020 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN. Autorką “Słownika wyrazów obcych” jest Lidia Wiśniakowska. W słowniku znalazło się około 10500 haseł.

Dziedziny, jakich dotyczą zawarte w słowniku hasła:

  • informatyka
  • motoryzacja
  • muzyka
  • sport
  • dietetyka
  • kosmetyka
  • medycyna
  • gender
  • genetyka

Najwięcej jest zapożyczeń z tych właśnie dziedzin, ale oczywiście są i zapożyczenia z innych. W słowniku znalazły się słowa obce pochodzące z wielu języków świata, m.in. z angielskiego, niemieckiego, łaciny, greki, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego i innych. Przy każdym haśle słownikowym podano informację, z jakiego języka pochodzi konkretne wyrażenie. Najwięcej znalazło się w słowniku Wiśniakowskiej zapożyczeń z angielskiego. Autorka postarała się, by odzwierciedlić zmiany, jakie zaszły w polszczyźnie w ostatnich latach i uwzględnić najnowsze makaronizmy, a powszechnie wiadomo, jak ekspansywnie obecnie oddziałuje angielszczyzna na nasz język. Na początku słownika znajduje się wykaz używanych w nim skrótów. Przy niektórych hasłach podano, jak wymawia się dane słowo. Przy każdym haśle podana jest definicja wyrazu. Słownik uzupełniają tabele, czyli zestawienia wybranych z danej dziedziny haseł, np. pierwiastki chemiczne, gwiazdozbiory, terminy muzyczne, niektóre obce nazwy geograficzne wraz z odpowiednikami polskimi.

Dla kogo słownik jest przeznaczony?

PWN wydało “Słownik wyrazów obcych” z myślą o wszystkich użytkownikach języka – studentach, uczniach, ludziach dorosłych. Nie jest to słownik specjalistyczny, zawiera wyrazy, zwroty i wyrażenia powszechnie używane, z którymi styka się przeciętny użytkownik polszczyzny. Współczesny Polak zarzucany jest dziś terminami obcymi. Wraz z rozwojem dziedzin takich jak informatyka czy  programowanie oraz z obecnością na polskim rynku obcych firm wdarło się do języka polskiego mnóstwo terminów angielskich, dlatego też wydanie nowego słownika wyrazów obcych było palącą potrzebą.